Vzw Sport in Jette

De Vzw Sport in Jette werd in 2000 opgericht met als doel het sportbeleid van de gemeente en de schepen van Sport in het bijzonder te ondersteunen. Om dit te bereiken, heeft deze Vzw drie doelstellingen: 

 1. De sportbeoefening binnen de gemeente promoten
 2. Sportevenementen voor een gevarieerd publiek organiseren
 3. Standpunten innemen en advies geven over alle zaken die in verband staan met sportbeoefening in Jette en dit op basis van de expertise van haar leden.

De Vzw is een gemeentelijke openbare vereniging, samengesteld uit door de gemeenteraad gekozen vertegenwoordigers

Raad van bestuur :

 • Sébastien Defrance : Voorzitter
 • Maxime Diana Mato
 • Benoît Gosselin : Schepen van sport
 • Geneviève Desmedt
 • Johan Duquesnoy
 • Marjorie Denis
 • Nathalie Alexander
 • Didier Chavee
 • Viviane Van Melkebeke
 • Daniel Moreau
 • Bruno Nicostrate
 • Bruno Carre : Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cross

 Jeste Scholencross

Dit cross evenement wordt in mei georganiseerd in het Jeugd Park en brengt de leerlingen van de Jetse basisscholen samen. Lopen is een van de basisdisciplines van de sportpraktijk en daarom heeft de Vzw Sport ervoor gekozen deze te promoten.

Naast het puur sportieve aspect is het doel ook om jongeren samen te brengen in een leuke en vriendelijke omgeving, er andere jongeren te ontmoeten zodat ze met mooie herinneringen naar huis kunnen gaan !

Jetse Sportverdiensten

Eind juni zet de Vzw Sport in Jette de Jetse atleten in de bloemen voor hun prestaties van het afgelopen seizoen. De sportbeoefening is wijdverbreid in Jette, zowel binnen een club als individueel, en het is niet ongebruikelijk dat Jettenaren zich onderscheiden elk op hun eigen niveau en naar gelang van hun capaciteiten.  

Deze ceremonie belicht deze sportieve prestaties en de waarden die de Vzw nauw aan het hart liggen (Fair-Play prijs, valorisatie van vrijwilligers, steun aan handisport,....) 

Mérite sportif

Toernooien en Jaarmarktjogging

Het jaarmarktweekend is niet alleen gewijd aan feesten en rommelmarkten. Sport speelt ook een belangrijke rol met de sporttoernooien en de jaarmarktjogging die elk jaar honderde deelnemers samenbrengt, zodat het één van de hoogtepunten van het weekend wordt! Haal alvast je loopschoenen uit de kast !

Back To Sport

“Back to Sport” is een sportief programma dat werd opgezet door de VZW Sport te Jette in samenwerking met de CFS (Centre de Formation Sportive).  Deze kosteloze sportdagen op de openbare ruimte zijn toegankelijk voor alle leeftijden, en hebben tot doel de sportbeoefening voor allen te bevorderen.